Children's Picture Books > "That's My Colt"

"Matthias and Vashti"
"Matthias and Vashti"
Acrylic on paper
2007